Ekibimiz

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur (1978-82).

1983 yılında aynı fakültenin Medeni Hukuk Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Yüksek Lisans (1982-1984) ve Doktora (1984-1987) derslerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bitirmiştir.

1990-91 yılları arasında Federal Almanya – Hamburg Max Planck Enstitüsü ve Bremen Hukuk Fakültesi’nde doktora tezi çalışmalarını yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında 1993 yılında “Doktor”, 1994 yılında “Yardımcı Doçent” ve 2003 yılında “Doçent” unvanlarını almıştır.

1999-2001 yılları arasında, Türk Medeni Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarına, fakültenin Medeni Hukuk komisyonlarındaki raporları, kişisel çalışmaları ve makaleleri ile katkıda bulunmuştur. Yeni Türk Medeni Kanun’un kabulü ile birlikte, çeşitli illerde baroların ve kadın kuruluşlarının düzenlediği toplantılarda yeni Medeni Kanun hükümlerini tanıtmaya çalışmıştır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2004 yılında kendi isteği ile emekli olan Şükran ŞIPKA, 2011’in Nisan ayında, ALTINBAŞ Üniversitesi (eski adı ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda profesör olmuş ve aynı fakülteye Kurucu Dekan olarak atanmıştır. Ayrıca Prof. Dr. Şükran Şıpka Altınbaş/Köln Üniversitesi “Çift Diplomalı Hukuk Lisans Programı’nın da kurucusudur. 2011-2017 yılları arasında dekan olarak 2016-2018 yılları arasında da rektör yardımcısı olarak görev yapmış olup, halen bu üniversitede medeni hukuk öğretim üyesi ve özel hukuk bölüm başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Prof. ŞIPKA 10 Mart 2008’de Aile Hukuku Derneği’ni kurmuş olup, halen bu derneğin Yönetim Kurulu üyesidir. 2018 yılında kurulan Aile Arabuluculuğu Derneği’nin de kurucu üyeleri arasında yer almaktadır. 

Prof. Dr. Şükran Şıpka TBB Aile Hukuku eğitmeni olarak Türkiye’nin çeşitli illerindeki barolarda mesleki eğitim ve seminerler vermeye devam etmektedir. 

Prof. Şıpka’nın akademik uzmanlık alanları, Medeni Hukuk (Giriş), Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Çocuk Hukuku ve Yasal Mal Rejimi’dir. Mahkemelerde bu alanlarda uzun yıllar resmi bilirkişi olarak görev almıştır.

37 yıllık evli olan Şıpka’nın, biri erkek, biri kız iki yetişkin çocuğu bulunmaktadır.

Avukat Sehil Akşener Mert, İşletme eğitiminin ardından, İstanbul’da hukuk eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmekte olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Günümüzde her ne kadar avukatlık mesleğinde uzmanlık çizgileri oluşmamış olsa da, Av. Sehil Akşener Mert belirli alanlarda ihtisaslaşmanın hukuki birçok problemin daha hızlı ve daha etkili bir şekilde çözülmesi için en uygun yöntem olduğunu benimsemiştir.

Av. Sehil Akşener Mert, Aile hukuku, Miras hukuku ve Mal rejimleri alanında ihtisaslaşma yolunda birçok eğitim almış olup, bu alanlarda faaliyetlerine devam eden kurum ve dernekler ile birlikte araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Av. Sehil Akşener Mert Aile Arabuluculuğu Derneği ve Aile Hukuku Derneği üyelerindendir.

Top