‘Her ailenin mutsuzluğu farklıdır.’

Biz
Kimiz

Biz Kimiz

Prof. Dr. Şükran Şıpka tarafından kurulan Şıpka Hukuk Danışmanlık, Aile Hukuku ve Miras hukuku alanında aktif danışmanlık ve taraf vekilliği hizmeti vermektedir.

Avukatlık, hukuk danışmanlığı, alternatif çözüm yolları hizmetlerini birlikte yürüten kadromuzla, Şıpka Hukuk ve Danışmanlık olarak ihtiyacınız olan hukuk dallarında sizlere destek vermekteyiz. Öncelikle barışçıl çözüm yollarını uygulayarak, tarafların bu zorlu süreci maddi ve manevi olarak en az zararla atlatabilmesi en önemli amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Ekibimiz, yurtiçinde ve yurt dışında miras hukukuna ilişkin vasiyetname ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, ölüme bağlı tasarrufların iptali, mirasçılık belgesinin (veraset ilamı) alınması, mirasın paylaştırılması (miras taksimi), mirasın reddi, mirastan feragat, tereke tespiti gibi tüm miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerini sunmaktadırlar.

Ayrıca eşler arasındaki her türlü mal varlığı konusu olabilecek ihtilafları, özellikle boşanma ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine yönelik konuları çözümcül yaklaşımlar ile sonlandırmayı hedeflemektedir. Eşler arasında mal rejimi sözleşmesi yapılması, mevcut mal rejiminin değiştirilmesi ve bunun olası hukuki sonuçları hakkında da bilgi vermek hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Uygun olan alanlarda mahkemelere uzman raporu hizmeti de verilecektir.

Top