‘Her ailenin mutsuzluğu farklıdır.’

AİLE VE MİRAS HUKUKU UZMANLIK EĞİTİMİ

(Toplam 24 Saat)

 

Tarih/Gün: 5-6-7 Kasım 2021- Cuma-Cumartesi-Pazar

Eğitim Yeri :          Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

                               Esentepe-İSTANBUL (Gayrettepe Metro Çıkışı)

Programın Amacı

Mal rejimleri ile miras hukuku alanlarında uzmanlaşmak isteyen avukatlar, mahkeme bilirkişileri ve akademisyenler için hazırlanmış bir eğitim programıdır. 

Toplam 24 saatten oluşan 'Aile Hukuku- Mal Rejimleri ve Miras Hukuku Uzmanlık Eğitimi'ni başarıyla tamamlayanlara 'Katılım Belgesi' verilecektir**. Bu katılım belgesi, ‘AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR’ alanında bilirkişilik başvurusunda kullanılabilir.

Eğitim iki modül halinde olup, her bir modül 12 saatten oluşmaktadır.

Programa Katılım Şartı:

Derslere katılmak zorunludur. Derslerin 1/12’sine devam etmeyenler katılım belgesi almaya hak kazanamazlar.

**Eğitim, Şıpka Hukuk Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. ve Aile Hukuku Derneği işbirliği ile düzenlenmektedir. Bu nedenle katılım belgesi bu iki kurum tarafından imzalı olarak verilecektir.

 

MAL REJİMİ HUKUKU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

5 Kasım 2021 Cuma (Birinci Gün)

13.30- 15.00    Eğitmen: Av. Mehtap AÇIKSES (Bilirkişi)

·      Mal Rejimi Hukuku-Yasal ve  Seçimlik Mal Rejimleri

·      Mal Rejimi Sözleşmeleri

·      Mal Rejiminin Sona Erme Anı  ve  Sebepleri

·      Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Yetki, Görev, Zamanaşımı

 

15.15 -17.00       Eğitmenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

                                                Av. Mehtap AÇIKSES (Bilirkişi)

·      Edinilmiş Mallar- Kişisel Mallar

·      Eklenecek Değer 

·      Mal Rejimi Tasfiye Davalarında İspat Karineleri

·      İleri Sürülebilecek Talepler

 

17-15- 18.30   Eğitmen: Av. Ayça ÖZDOĞAN

 

·      Denkleştirme

·      Değer Artış Payı Alacağı Hesabı

·      Katkı Payı Alacağı Hesabı

·      Artık Değer Hesabı -Katılma Alacağının Belirlenmesi

 

6 Kasım 2021 Cumartesi (İkinci Gün) Sabah Oturumu

10:00-11:30     Eğitmen: Av. Mehtap AÇIKSES (Bilirkişi)

 

·      Katılma Alacağının Ödenmesi

·      Üçüncü Kişiye Açılacak Dava

 

11:45-13:00    Eğitmen: Av. Sibel GÜNAY (Bilirkişi)

 

·      Yargıtay Uygulaması çerçevesinde Katılma Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı 

Katkı Payı Alacağı Hesaplamalarına İlişkin Örnek Çözümler

 

13:00-14:00 Öğle Yemeği

 

MİRAS  HUKUKU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

 

6 Kasım 2021 Cumartesi (İkinci Gün) Öğle Oturumu

 

14:00-15:30      Eğitmen: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

 

·      Miras Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler

·      Ölüm Tarihine Göre Uygulanacak Olan Hukukun Tespiti

·      Yasal Mirasçılık, Atanmış Mirasçılık, Miras Payı, Saklı Pay Oranları ve Örnek Çözümler

 

15:45-16:45      Eğitmenler: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

                                              Av. Sehil AKŞENER MERT

 

·      Ölüme Bağlı Tasarruflar- Şekli ve Maddi Anlamda ÖBT

 

17:00- 18:00

 

·      ÖBT’lerin Hükümsüzlüğü ve İptal Sebepleri

·      Güncel Yargıtay Kararları

7 Kasım Pazar (Üçüncü Gün) 10:00-18:00

 

10:00-11:30       Eğitmen: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

 

·      Eşin Mirasçılığı: Ölüm Halinde Mal Rejimi ve Miras Tasfiyesi

·      Yargıtay Uygulamaları

·      Örnek Çözümler

 

11:45-13:00   Eğitmen: Prof. Dr. Şükran ŞIPKA

 

·      Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

·      Yargıtay Uygulamaları

·      Örnek Çözümler

 

13:00-14:00 Öğle Yemeği

 

14:00-15:30   Eğitmen: Av. Mehtap YURTLUK (Bilirkişi)

 

·      Mirastan Feragat, Mirasçılıktan Çıkarma (Iskat), Mirastan Yoksunluk Ve Sonuçları

·      Mirasın Reddi ve Sonuçları

 

15:45- 18:00   Eğitmen: Av. Mehtap YURTLUK (Bilirkişi)

·      Terekenin Tespiti, Muris Muvazaası, Denkleştirme (Mirasta İade)

·      Güncel Yargıtay Kararları

·      Tenkis Davası-Tenkise Tabi Tasarruflar-Tenkiste Sıra

 

 18:00-18:30  

Katılım Belgesi Töreni ve Kapanış

 

Eğitim Yeri Adresi: Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi

                                  Büyükdere Caddesi No:147 Esentepe/İSTANBUL

Eğitim Ücreti:

-       Eğitim ücreti 1.620 TL’dir. Ücrete %8 KDV dahildir.

Banka Bilgileri:

Hesap Adı: Şıpka-Şıpka Aile Sorunları Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Hesap No: 9230-2108076-351  (Denizbank -Etiler Şb.)

Iban No   : TR07 0013 4000 0021 0807 6000 12

Dekontun açıklama kısmında eğitim-katılımcı bilgilerinin belirtilmesi ve ödeme dekontunun aşağıda bulunan Whatsapp hattına iletilmesi rica olunur.

İLETİŞİM: Dilek CORA (Eğitim Koordinatörü)

TEL:            0541 650 80 04 (Whatsapp)

E- MAİL:    info@sipkahukuk.com

 

AÇIKLAMALAR:

 

1. Eğitim kontenjanı en fazla 24 kişi olup, en az 20 kişinin katılımı ile eğitim açılacaktır. Eğitimin açılamaması halinde para iadesi yapılacaktır.

    2. Derslere katılmak zorunludur. Derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve katılım belgesi almaya hak kazanamazlar.

    3. Kayıt işleminin ardından haklı bir sebebe dayanmaksızın katılmaktan vazgeçenlere, para iadesi yapılmaz, haklı neden gösterenlere bir sonraki eğitime mahsup edilmek üzere para iadesi %50 kesinti ile yapılır. 

    4. Programa kayıt olup, ödeme yapanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

 

Top